صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید | محصولات

 

 

 
صفحه اول > اطلاعات تولیدکنندگان بخش صنایع غذایی و آشامیدنی

 

عنوان اطلاعات :

تولیدکنندگان انواع عصاره و اسانس

 
تعداد رکورد : 124
تعداد شماره موبایل : 45
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

تولیدکنندگان انواع سرکه

 
تعداد رکورد : 72
تعداد شماره موبایل : 51
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

تولیدکنندگان آرد

 
تعداد رکورد : 275
تعداد شماره موبایل : 162
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای سردخانه ای

 
تعداد رکورد : 205
تعداد شماره موبایل : 122
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

واحدهای بسته بندی زعفران

 
تعداد رکورد : 73
تعداد شماره موبایل : 53
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

تولیدکنندگان پنیر

 
تعداد رکورد : 267
تعداد شماره موبایل : 219
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

تولیدکنندگان انواع دمنوش

 
تعداد رکورد : 31
تعداد شماره موبایل : 25
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  
 

عنوان اطلاعات :

واحدهای بسته بندی خرما

 
تعداد رکورد : 55
تعداد شماره موبایل : 40
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

واحدهای تولید و بسته بندي گلاب و عرقيات گياهي

 
تعداد رکورد : 48
تعداد شماره موبایل : 35
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

واحدهای  بسته بندي خشکبار

 
تعداد رکورد : 476
تعداد شماره موبایل : 329
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

واحدهای تولید و بسته بندي قند و شکر

 
تعداد رکورد : 784
تعداد شماره موبایل : 371
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

واحدهای تولید و بسته بندي انواع گياهان دارويي

 
تعداد رکورد : 64
تعداد شماره موبایل : 51
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

تولیدکنندگان انواع روغن خوراکی

 
تعداد رکورد : 246
تعداد شماره موبایل : 183
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  
 
 

عنوان اطلاعات :

واحدهای بسته بندی کاکائو و قهوه

 
تعداد رکورد : 163
تعداد شماره موبایل : 122
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  

 

عنوان اطلاعات :

واحدهای بسته بندی چاشنی و ادویه

 
تعداد رکورد : 261
تعداد شماره موبایل : 171
  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
  صحت اطلاعات : حداقل 70%  
قیمت :  
 

 

 

 

 
 
   صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید | محصولات

  Copyright © SorYas.com. All Rights Reserved. Terms of Use