صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اول > اطلاعات تولیدکنندگان صنایع پزشکی و آزمایشگاهی

 

 

 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 115 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 1025 واحد فعال

 

لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع پزشکی و آزمایشگاهی

 

اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه مورداستفاده براساس کاربرداشعه ايکس وتشعشعات الفابتاگ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاههاوتجهيزات راديولوژي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات راديولوژي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات اشعه ايکس تشخيص طبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات راديوگرافي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات براساس کاربرداولتراسونيک مافوق صوت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه اکتروکوتر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ليزر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجزاء وقطعات دستگاههاي ثبات پزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سامانه پرتودهی گاما
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاههای برقی پزشکی الکترومدیکال
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات برقي ـ پزشکي الکترو مديکال - بطورکلي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات برقي ـ پزشکي براي تشخيص پزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات برقي ـ پزشکي براي جراحي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات برقي -پزشکي براي درمان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات الکتروکارديوگراف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيت هاي تشخيص طبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ماساژبرقي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه الکتروشوک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه انکوباتورنوزاد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه مانيتورينگ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه بيهوشي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پالس اکسيمتري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه سونوگرافي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ماموگرافي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه دياليزخون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه جنين ياب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سیستم رهیاب جراحی مغز {navigation surgery system}
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پمپ تزریق سرنگ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات و وسايل درماني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه تنفس مصنوعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه اکسيژن درماني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه گفتاردرماني وشنوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اديومتر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گوشواره مغناطيسي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزار ووسايل پزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه بخور برقي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سوزن سرنگ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرنگ هاي تزريقي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سرنگ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چکش رفلکس پزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه هاي تشخيص فشار خون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه فشارسنج جيوه اي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گوشي پزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميکروست
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده هموواک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انژيوکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست سرم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست تزريق خون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه ادرار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دراين کاردگيت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلامپ بندناف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سوزن فيستولامخصوص دياليز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سوند
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست معاينه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه خون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه کلستومي جمع اوري مدفوع
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه سرم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فيلتردستگاه دياليزخون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماسک یکبارمصرف[مصرف پزشکی ]
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرسوزن قطع کن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسکالپ وين
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه انما
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چست باتل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست تعويض خون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستبندنوزاد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ست نازال بيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ايروي لوله هوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله تراشه بدون کابل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله هاي خون گيري بدون هوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رينگ ختنه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چست الکترود
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده درن کاندوم شيت کنترل ادرار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده واگينااسپکلوم مخصوص زنان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سوزن نمونه برداری { اسپانیال }
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مش گرافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي وسائل پزشکي يکبارمصرف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات وابزارازمايشگاهي طبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزمخصوص ازمايشگاههاي پزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاههاو وسايل ازمايشگاههاي تشخيص طبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انکوباتور معمولی اتاق رشد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه پلاريمترپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه اناليزور
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه سانتريفوژيخچالداربانک خون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه انکوباتورشيکرپلاکت خون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه سانتريفوژ48شاخه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه انجمادسريع پلاسماي خون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه پلاسمااکستراکتور
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه شيکرارلن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه سنجش هورمونهاي خون الايزاريدر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه شمارنده گلبولهاي خون وسلول
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فتومترطيف سنج موادمتشکله خون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بن ماري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روتاتورسرولوژي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده هات پليت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع فریزر آزمایشگاه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کوئیک فرز تانک الکل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده میز بر چسب زنی کیسه های خون و مشتقات آن لیزر خون وپلاسما
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات پزشکي وجراحي مخصوص بيمارستان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه اتو کلاو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه فور
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندليهاي طبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع برانکار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساکشن جراحي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تختهاي بيمارستاني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزاتاق عمل وجراحي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنسول بالاي تخت بيمار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيستم شبکه گازهاي طبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيستم توليد خلاء
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه کنترل سيستم الکتريکي مراقبتهاي ويژه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه رساننده گازهاي طبي دراطاق عمل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه کنترل توزيع اکسيژن دربيمارستان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ستون سقفي اطاق عمل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميزغذاخوري بيمار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمد کنارتخت بيمار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ترالي هاي بيمارستاني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمد بايگاني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه استريل کننده زباله بيمارستان هيدروکلاو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پايه سرم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل يکبارمصرف بيمارستاني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بيمارستان سيار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دبل جی جهت سنگ شکنی حالب ومثانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بالن جراحي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه بالابر افقی بیمار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل ارتوپدي وفيزيوتراپي وکمک شنوايي واعضاي مصنوعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل ارتوپدي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمر بند طبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عصاي زير بغل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع آتل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده واکر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات فيزيوتراپي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل کمک شنوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندلي توالت فرنگي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سمعک درون گوشي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سمعک پشت گوشي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سمعک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اعضاي مصنوعي بدن انسان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دست وپاي مصنوعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حنجره مصنوعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دندان مصنوعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه هاي ارتوپدي وفيزيوتراپي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تردمیل توانبخشی
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پیچ وپلاک ارتوپدی [کاشتنی های غیرفعال ارتوپدی]
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تشکچه شناوربادي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوازم ووسايل جراحي ستون فقرات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه کشش استخوان از طریق اتصال به پوست SKIN TRACTION
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزاروتجهيزات چشم پزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فیکو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وسايل وتجهيزات دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده يونيت دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ميني يونيت دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده صندليهاي مخصوص دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ساکشن دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزارهاي مورد استفاده در دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزارهاي دندانسازي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرساکشن دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جرم گير دندان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه پخت مواداوليه دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرسوزن دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزارهاي يکبارمصرف دندانپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده میز پری کلینیک و لابراتواری دندانپزشکی
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نگهدارنده فیلم رادیولوژی دندان داخل دهان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزارهاي دامپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرنگ دامپزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات نگهداري حيوانات ازمايشگاهي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فيلترانفرادي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فيلترمحيطي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خط کش وگونياونقاله وزاويه سنج فلزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزار نقشه برداري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ويژه اندازه گيري وکنترل کميتهاي جريان برق
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اوسيلوسکوپ نوسان نما
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ولتمتر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ولتمتر ديجيتالي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده امپرمتر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرکانس متر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مولتي متر ديجيتالي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اهم متر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده میکرو اهم متر دیجیتال
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه تست کلید های قدرت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ويژه اندازگيري ياکنترل کميتهاي غيرالکتريکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاههاي ازمايش وتنظيم موتور وسايل نقليه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ميزان فرمان خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه بالانس چرخ خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرعت سنج خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دورسنج موتورخودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گيج بنزين خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گيج اب خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گيج روغن خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه تست عايق
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيلومترشمارخودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه تست شاتون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه تست پمپ انژکتور
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيلومترشمارموتورسيکلت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه تست فيلتر روغن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرتونگاري انواع خطوط انتقال اب-نفت -گاز-... بااشعه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزارهاودستگاههاي تنظيم کننده ياکنترل کننده خودکار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ترموستات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنترل کننده فشار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تنظيم کننده سطح مايعات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تنظيم کننده رطوبت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تنظيم کننده خودکارکميتهاي جريان برق
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ترموکوپل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارکمتر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنترل دور الکتروموتور
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تله بخار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رله الکترودسوئيچ کنترل 2و4سطح مايعات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيستمهاي هوشمند
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سيستم هوشمند تنظيمات شخصي خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزاراندازه گيري ابعادي وکنترل قطعات خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه موقعيت ياب GPS
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه نمودارگيري واندازه گيري کميت چاهها
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کنتورهاي برق
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنتوربرق دیجیتالی
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کنتورهاي اب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجزا وقطعات کنتور اب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کنتورهاي گاز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماشینهاودستگاههای ویژه ازمایش میزان سختی فلزات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماشينهاودستگاههاي ويژه ازمايش غيرفلزات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ازمايش مقاومت مصالح
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ماشينهاودستگاههاي ويژه ازمايش محصولات نساجي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزارهاودستگاههاي مخصوص انجام ازمايشات فيزيکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تسترICسري CMOS.TTL
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزارهاودستگاههاي مخصوص انجام ازمايشات شيميائي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه اندازه گيري پ ـ هاش
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاههاي ويژه اندازه گيري ياکنترل فشارمايعات وگازها
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فشارسنجهاي صنعتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرابزارهاي اندازه گيري وکنترل دماسنج ترمومتر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نمونه برداري ازجريان مذاب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اندازه گيري کربن واکسيژن مذاب لائن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاکسي متر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاکومتر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نشان دهنده هاي ديجيتالي ارتفاع -دبي-درجه حرارت وفشار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرابزارها-دستگاهها-ماشينهاي اندازه گيري-کنترل ياازمايش
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ترازوهاي حساس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ميکروسکوپ بجزميکروسکوپ هاي چشمي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شمارشگرديجيتال
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پمپ سوخت جايگاهي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جایگاه توزیع سوخت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاههاي کنترل ازراه دورتله متري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع سنسور
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ترانسميترانتقال اطلاعات ارتفاع اب سنسورارتفاع
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فلومترسنسوردبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ابزار دقیق و سنسورهای اندازه گیری جابجایی.کرنش.تنش.فشار.نیرو.زاویه.انحراف.تراکم و ....
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تجهيزات ازمايشگاهي مخصوص اب وصنايع غذائي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ابزارها ودستگاههاي کنترل کننده مربوط به کشاورزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اتاق رشد گياه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سیستم های کنترل واتوماسیون صنعتی خط تولید
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قاب عينک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عينک آفتابي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عينک محافظ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عينک اصلاح ديد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دوربين
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سه پايه دوربين فيلمبرداري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دوربين نجومي تلسکوپ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرابزارهاو وسايل اپتيکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مرکزياب عدسي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاههاوتجهيزات ويژهلابراتورهاي عکاسي وسينمائي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستگاه ظهورعکس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فتوکنتاکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عدسيهاي چشمي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عدسیهای چشمی کارشده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کنتاکت لنز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عدسيهاي صنعتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انوع ميکروسکوپ چشمي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فيبرهاي نوري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کابل ازفيبرنوري بدون روپوش تکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ساعت مچي و...
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ساعت ديواري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ساعت روميزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ساعت ديجيتالي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اجزاء ساعت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قاب ساعت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ساعت حضور و غياب و گشت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساعت حضور و غياب الکترونيکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تايمر مکانيکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تايمرالکترونيکي
 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری  بانضمام جدول جداگانه شامل 115 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 1025 واحد فعال

 

ارسال از طریق ایمیل ظرف 2 ساعت و یا پست پیشتاز

قیمت نقدی با 20 % تخفیف : 200.000 ریال

   

 

ارسال از طریق پست، تحوبل در محل در 5 تا 7 روز کاری

قیمت پستی : 300.000 ریال

تعداد شماره موبایل: 115 فرمت : اکسل

تعداد رکورد: 1025 فعال

 

 

 
   صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

  Copyright © 2012 SorYas.com. All Rights Reserved. Terms of Use      SMS Box : 09362478946  Mob