صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اول > اطلاعات تولیدکنندگان صنایع فلزی

 

 

 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 2559 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 12733 واحد فعال

 

لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع فلزی

 

اطلاعات واحدهای تولیدکننده محصولات اوليه فلزي اهني انواع پودرآهني وفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دانه هاي فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودرآهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده محصولات نيمه تمام به شکل طومارازفولاد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش اهني وفولاد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش فولاد سبک آلیاژی بیلت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش فولاد سنگین آلیاژی بلوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش آهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش چدن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش هاي اهني وفولادي براي توليدصفحه وورق اسلب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده محصولات فولادي واهني انواع ورق ازفولاد وآهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق فولادی سیاه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق فولادی گالوانیزه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق اهنی سیاه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق اهني گالوانيزه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق فولادی قلع اندود
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق استيل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق فولادی رنگی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع نبشي وتسمه آهني وفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نبشي فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نبشي آهني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تسمه فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تسمه آهني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سپري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ناوداني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ميله وميلگردآهني وفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميله فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميله آهني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميلگرد فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميلگرد آهني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده چهارپهلوي اهني وفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده میلگرد آجدار مقاوم گالوانیک
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع لوله هاي آهني وفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله های فولادی وآهنی بدون درزسیاه [لوله گاز]
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله هاي فولادي وآهني بدون درزگالوانيزه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله هاي فولادي وآهني درزدار سياه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله هاي فولادي وآهني درزدار گالوانيزه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله هاي چدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله استيل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله هاي اسپيرال
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع گلوله وساچمه آهني وفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گلوله هاي فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گلوله هاي فولادي آسياب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ساچمه هاي فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گلوله هاي چدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پروفيل آهني وفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروفيل فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروفيل آهني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروفيل گالوانيزه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروفیل گالونیزه خودنگهدارنده سوله
اطلاعات واحدهای تولیدکننده توليد ريل اهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع تيرآهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيرآهن جوشي بال پهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سايرمحصولات آهني وفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مفتول گالوانيزه شده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مفتول کله زني سردCHQ WIRE
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فرومنگنزپرکربن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فروسيليسيوم باعيار75درصد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فروکروم پرکربن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فروموليبدن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سايرفروالياژها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فروسيليکومنيزيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فروسيليکومنگنز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سایر جوانه زاهاباپایه اهن وسیلیسم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده موادومحصولات مياني توليد اهن وفولاد اهن اسفنجي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گندله يا توده اهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ميله وميلگردفولادي الياژي پوليش داده شده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پودرفلزات قيمتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودر نقره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع شمش فلزات قيمتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش طلا
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش نقره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نانونقره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ورق وصفحه وفويل فلزات قيمتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق کرکره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق پانچ شده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق برشکاري شده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ميله وسيم ازفلزات قيمتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميله ازطلا
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميله از نقره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم از طلا
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم ازنقره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نوار ازطلا
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نوار از نقره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پودرفلزات غيرآهني بجزفلزات قيمتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودرآلومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودربرنج
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودر مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودرروي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودرسرب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودربرنز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودرقلع
اطلاعات واحدهای تولیدکننده آلياژفلزات غيرآهني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش لحيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودرمنيزيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الياژفسفرمس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الياژفسفربرنز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پودرفلز موليبدن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش فلزات غيرآهني بجز فلزات قيمتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش آلومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش برنج
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش نيکل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش سرب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمش سیلیسیم [سیلیکون متال]
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بيلت الومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نانومس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ورق ازفلزات غیرآهنی بجزفلزات قیمتی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق الومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق برنج
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق مس بیلت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده آند وکاتد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورقهاي آلومينيومي کامپوزيتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نبشي ازآلومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تسمه ازآلومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تسمه از مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ميله وميلگردغيرآهني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميله آلومينيومي مفتول الومينيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميله مسي مفتول مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميلگردبرنجي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميله برنجي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع لوله ها وتیوپ های غیرآهنی فلزات رنگین
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله هاي آلومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله هاي مسي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله هاي برنجي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيوپ آلومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پروفیل غیرآهنی فلزات رنگین
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروفيل الومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروفيل الومينيومي مينياتوري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع گلوله وساچمه غيرآهني فلزات رنگين
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گلوله آلومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم قلع سيم لحيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم برنجي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده محصولات مياني توليد مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مات مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مس براي تصفيه يا مس آند
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مس تصفيه شده يا مس کاتد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ريخته گري فولاد وآهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري قطعات فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري قطعات فولادي به روش دقيق
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري قطعات آهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري قطعات آهن به روش دقيق
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري چدن نشکن داکتيل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري چدن سفيد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ریخته گری چدن خاکستری بروش القایی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري چدن چکش خوارماليبل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شبکه چدني اجاق گاز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ريخته گري اتصالات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري اتصالات فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري اتصالات آهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري اتصالات چدن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتصالات فلزي لوله هاي چندلايه پلاستيکي وفلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتصالات فلزي لوله هاي چند جداره پلاستيکي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتصالات استيل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتصالات شبکه های گاز رسانی از جنس پلی فولاد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري شيرالات آهني وفولادي وچدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات هيدروليک فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات آهني صنعتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات آهني ساختماني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات چدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرگاز فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شير فلکه هاي چدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات بهداشتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات فشارقوي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات بهداشتي مجهز به چشم الکترونيکي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات بهداشتي مجهزبه پدال پايي مکانيکي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرقطع جريان پيستوني SHUT OFF VALVE
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات حساس قطع کن گاز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات ريختگي شيرالات بهداشتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري فلزات رنگين آلومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري آلومينيوم به روش معمولي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري زاماک
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري آلومينيوم تحت فشاردايکاست
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري آلومينيوم روش اکسترودر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري فلزات رنگين بجزآلومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري برنز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري برنج
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري قلع
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ريخته گري سرب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع شيرالات ازفلزات رنگين
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات برنجي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرالات برنزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرگاز شهري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرفلکه برنجي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيراجاق گازغيرآهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيرکنترل دبي غيرازاهن وفولاد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع اسکلت هاي فلزي وسوله محصولات فلزي ساختماني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسکلت فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سوله
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ستون فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده خرپاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيرفلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سقف کاذب فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مقاطع فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده داربست فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسکلت فلزي گلخانه اي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پوششهاي فلزي ساختماني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سازه هاي فضائي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده صفحه ستون
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پانل الومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سازه هاي نمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سازه گالوانيزه مخصوص نصب قطعات گچي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پارکينگهاي مکانيزه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پلهاودکل هاو برجهاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پل فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دکل هاي انتقال نيرو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده برجهاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سازه های فلزی دقیق
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پايه ترانس برق
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيرچه فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شمع مکانيکي سازه اي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتصالات سازه هاي پيش ساخته فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قالبهاي فلزي بالا رونده جهت ساخت برجهاي خنک کننده بتني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قالبهای فلزی جهت ساخت سازه های بتنی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ساختمانهاي پيش ساخته بخش عمده آنهافلزي باشد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ساختمان پيش ساخته فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات پيش ساخته فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات فلزی فوم دار[نوعی ساندویچ پانل ]
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کانکس فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتاقک پيش ساخته فلزي عايق شده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب وپنجره پيش ساخته فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب وپنجره پيش ساخته آلومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده چهارچوب فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ديوارپيش ساخته فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پارتيشن فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده زهوارفلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب گردان فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پنجره دوجداره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده زهوار آلومينيومي بين شيشه دوجداره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ساير کالاهاي فلزي بکاررفته درساختمان
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دربهاي اتوماتيک
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب کرکره اي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دربهاي کنترل الکترونيکي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب حفاظتي باسيستم رمزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نرده فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سازه هاي عايقي وحفاظتي درب وپنجره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تجهيزات انتقال زباله
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب ايمني اپارتمان
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درهاي ايمني ضدانفجار
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درهاي ضد حريق
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گريتينگ قسمتي ازسازه هاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سازه هاي فولادي سبک فلزي lsf
اطلاعات واحدهای تولیدکننده صفحات فولادی لغزنده جهت مقاوم سازی ساختمانها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نمای پیش ساخته تر کیبی آلومینیوم وشیشه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع مخازن ثابت-تانکروکانتينرهاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن برج تقطير
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن پالايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن ذخيره سوخت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن تحت فشار
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن دوجداره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن ذخيره آب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن ذخيره نفت وگازوئيل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منبع هاي انبساط
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بونکر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ساخت مخزن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن استيل جهت نگهداري مايعات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن الومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع بويلر وديگهاي تاسيسات حرارت مرکزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بويلر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ديگ آبگرم حرارت مرکزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ديگ بخارحرارت مرکزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منبع کوئل دار
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دستگاه هوازداي صنعتي دي اريتور
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع رادياتورهاي حرارت مرکزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده رادياتور چدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده رادیاتور آلومینیومی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده رادياتورفولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده رادياتورمسي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سيلو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيلوهاي ذخيره پسته وحبوبات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوازم يدکي شوفاژ
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات سيلو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع تجهيزات موردمصرف پالايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سيلندروکپسول گازمايع
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيلندرگاز مايع صنعتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيلندر گازمايع خانگي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيلندر گازمايع سفري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کپسول گازسفري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کپسول گاز ماشينهاي گازسوز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سیلندر گاز CNG
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بازسازي سيلندرگاز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سیلندر گاز LPG
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع کپسول هاي آتش نشاني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع کپسول هاي آتش نشاني پودري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع کپسول هاي آتش نشاني گازي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات فلزي کپسول اتش نشاني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده جعبه فلزی آتش نشانی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بويلرهاي نيروگاهي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مولدهاي بخارتحت فشاروراکتورهاي هسته اي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دستگاههاي کمکي مولدهاي بخار
اطلاعات واحدهای تولیدکننده راکتورهاي هسته اي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فورجينگ وپرسکاري وفرم دهي وقالبگيري انواع فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فورجينگ فولاد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فورجينگ آهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فورجينگ الومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فورجينگ فلزات رنگين
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فرم دهي اتصالات فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فرم دهي اتصالات مسي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتصالات فولادی سایز بالای نفت وگاز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پرسکاري انواع فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پولک فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پرسکاري ضايعات فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده حکاکي روي فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قالب زني انواع فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مونتاژوقطعات کنتورورگلاتورگاز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استمپر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات آلومینیومی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فرم دهي انواع فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع فرفوژه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده در پوشهاي فلزي جوشي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کشش سرد لوله های فولادی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فرم دهی انواع فلزات بروش کشیدن مفتول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ارماتورسازيشکل دهي انواع فلزات به شکل ميله
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مفتول پتنت شده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مفتول پرکربنP.C.wire
اطلاعات واحدهای تولیدکننده برشکاري فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سوراخکاری فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده برشکاري فلزات باليزر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فرم دهي الومينيوم به روش اکستروژن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده متالورژي پودر فولاد وآهن آلياژي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده متالورژي پودرآهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده متالورژي پودر فلزات رنگين
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بازسازي قطعات بروش متال اسپري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده باز سازی قطعات چدنی باروش جوش سرد ‍{cold welding}
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابکاري وسايرعمليات صنعتي روي فلزات plating
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گالوانيزه گرم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گالوانيزه آرمور
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انادایزینگ فلزات [Anadyzing ]
اطلاعات واحدهای تولیدکننده رنگ کاري فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ساير عمليات صنعتي روي فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده عمليات سخت کاري فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پرداخت کاري فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده جوشکاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده چاپ روي فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شات بلاست سند بلاست
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تراشکاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ماشين کاري فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده زنگ زدائي وقيراندودکردن لوله هاي گاز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ايزوله کردن لوله هاي اب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لاک زني فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات فلزي ابگرمکن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق بي متال
اطلاعات واحدهای تولیدکننده عايقکاري لوله هاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات فلزي يخچال وفريزر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فلزات پوشش داده شده لمينيت فلزا ت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فلزات روکش شده با پلاستيک
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سيم وکابل قلع اندود شده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پوشش دادن فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پوشش لعاب روي فلزات لعاب کاري فلزات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده عمليات پوشش دهي در خلاء
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قالب فلزي بروش ماشينکاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قالب کامپيوتر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده توليد مدلهاي ريخته گري مدلسازي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع آلات وابزاردستي برنده مورداستفاده درمنزل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ناخنگير
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قيچي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ميل بافتني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوازمات فلزي وآلات برنده مورداستفاده درآشپزخانه وروي ميزغذا
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کاردوچنگال فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قاشق وچنگال فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع کارد آشپزخانه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع چاقو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ابزاردستي مورداستفاده درکشاورزي وباغباني وسايرحرفه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قيچي باغباني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده داس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده علف چين
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بيل دستي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابزار دستي مورداستفاده دربنائي ومعماري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابزار دستي بنائي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوازم آلات معماري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابزار دستي مورداستفاده درنجاري وکابينت سازي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده رنده نجاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اره چوب بری دستی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابزارا لات خراطي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابزاردستي نجاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اره فارسي برچوب دستي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کمان اره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابزار دستي مورد مصرف درآهنگري وتراشکاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده چکش
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دستگاه ميخ پرچ کن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده حديده دستي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گيره کارگاهي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوله بر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغه اره وتيغه هاي برنده ماشينهاووسايل مکانيکي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع تيغه اره نجاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغ اره آهن بر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغ اره گردبر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغ اره عمودبر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغ خودتراش تيغ ژيلت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغه رنده نجاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغه چرخ گوشت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغ موکت بري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغه بهداشتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده وسايل قابل تعويض ومصرفي براي ابزاردستي اعم از برقي يا...
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع مته آهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مته هاي حفاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الکترودجوشکاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سيم جوش
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغچه هاي برشي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغه سنگ بري سگمنت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم برش الماسه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تيغه برش کليد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مونتاژ ديسک سنگبري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع اچار وابزار دستي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع آچارهاي مخصوص
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اچارتخت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اچاربکس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابزار جوشکاري
اطلاعات واحدهای تولیدکننده روغندان دستي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده برش نوارچسب کاغذي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفل ويراق الات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع لولا
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پلاک درب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع کليد سويچ
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفلهاي ساختماني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفلهاي اويز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفلهاي خودرو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قفل مر کزی الکترونیکی خودرو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفل درب ورودي ساختمان
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفل درب اتاق
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قفل درب شيشه اي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قفل کمد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفل ايمني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قفل ايمني ساختمان
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قفل ايمني اسانسور
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع يراق الات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع لولاي درب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لولاي درب کمد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لولاي کابينت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع دستگيره فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دستگيره درب ساختمان
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دستگيره درب کابينت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيستم قفل مرکزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اجزاء قفل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مغزي قفل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ارام بند درب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفلهاي کارتي والکترونيکي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بست واتصالات فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پيچ ومهره وميخ وسوزن وواشر وسايربستهاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پيچ ومهره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پيچ
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع مهره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پيچ ومهره صنعتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قلابهاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ميخ آهني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ميخ فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ميخ پرچ
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سنجاق ته گرد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع بست کابل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع واشر فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گيره کاغذ
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سوزن خياطي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پونز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سنجاق قفلي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پيچ هاي ورشوئي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سوزن دوخت کاغذ سوزن منگنه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سوزن دوخت کارتن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع فلنچ
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پين
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع بوش
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سرشيلنگ دنده دار
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نازل فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نازل والکترودبرش پلاسما
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع گيره فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گيره قفل زونکن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گيره فلزي پرده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تنظيم کننده ارتفاع کمر بند ايمني خودرو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قفل وبست فلزي کمربند ايمني خودرو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع کابل هاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم بکسل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کابل فولادي سيم طوقه لاستيک خودرو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کابل فولادي پيش تنيده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم بکسل مونتاژشده بابست وقلاب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع مفتول-کابل وسايرکالاهاي مشابه براي فيبرنوريOPGW
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع مفتول-کابل وکالاهاي مشابه الومينيومي بامغزي فولاديACSR
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مفتول فولادی روکش شده بافلزات معمولی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سيم تابيده فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کابل مسي بدون روپوش
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم فنري فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مصنوعات ضدانفجار
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فیدر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کالاهاي ساخته شده ازسيم وتورهاي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع توري فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پارچه فلزي بافته شده ازسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم خاردار
اطلاعات واحدهای تولیدکننده رابيتس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شبکه فولادي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيم ظرفشوئي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تسمه بافته شده ازسيم استيل کورد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مصنوعات مفتولي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ظروف فلزي جهت بسته بندي وحمل کالا
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بشکه فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سطل فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قوطي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده جعبه فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع فنر
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فنر شمش
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استانبولي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب نوشابه تشتک
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب فلزی ظروف فلزی
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ظروف فلزي اشپزخانه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف تفلون
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف الومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف استيل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيني استيل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف برنجي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف لعابي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کتري استيل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف مسي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ظروف فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف يکبارمصرف الومينيومي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف حلبي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مخازن استيل جهت حمل مايعات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع لوازم الات بهداشتي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع دوش حمام
اطلاعات واحدهای تولیدکننده زيردوشي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سينک ظرفشوئي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيفون توالت فلاش تانک فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده شيلنگ خرطومي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ظروف و لوازم بسته بندي موادغذايي ودارويي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف بهداشتي موادغذائي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درپوش فلزي ظروف داروئي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پاکتها ي بهداشتي موادغذائي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب قوطي فلزي کليددار
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سرپوش الومينيومي ظروف
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ساير محصولات فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع لوازم آلات فلزي غيرازمبلمان واثاث
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منگنه دوخت کاغذ
اطلاعات واحدهای تولیدکننده جالباسي فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پرده کرکره فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کابينت فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب فلزي کابينت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بند لباس فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات فلزي پرده و پرده کرکره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کتابخانه فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قرقره فلزي کابل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ضريح
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گلدسته .گنبد.مناره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پلمب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فنرتسمه اي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده صندوق پستي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع صندوق نسوز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قاب عکس فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گيره وسگک کمر بند
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع زنجير باسثناء زنجيرهاي انتقال نيرو
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروانه فلزي کشتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده برس فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تابلوفلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اينه شمعدان فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پالت فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات فلزي شومينه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دوک فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده کلاه ايمني موتورسيکلت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پايه فلزي چراغ
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع قفسه فلزی لوازم برقی وطبقات ان [ راک ]
اطلاعات واحدهای تولیدکننده راه بند کنترل ورودوخروج
اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات واتصالات ريل راه اهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بسته بندي انواع قطعات فلزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لرزه گيرفلزي
 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری  بانضمام جدول جداگانه شامل 2559 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 12733 واحد فعال

 

ارسال از طریق ایمیل ظرف 2 ساعت و یا پست پیشتاز

قیمت نقدی با 20 % تخفیف : 300.000 ریال

   

 

ارسال از طریق پست، تحوبل در محل در 5 تا 7 روز کاری

قیمت پستی : 400.000 ریال

تعداد شماره موبایل: 2559  فرمت : اکسل

تعداد رکورد: 12733 فعال

 

 

 
   صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

  Copyright © 2012 SorYas.com. All Rights Reserved. Terms of Use      SMS Box : 09362478946  Mob