صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اول > اطلاعات تولیدکنندگان صنایع نساجی و پوشاک

 

 

 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 1917 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 8685 واحد فعال

 

لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع نساجی و پوشاک

 

اطلاعات کارخانه های عمليات اماده سازي الياف نساجي ابريشم طبيعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف پشم پشم دامي
اطلاعات کارخانه های پشم شوئي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف پنبه
اطلاعات کارخانه های پنبه پاک کني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لينترپنبه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پنبه هيدروفيل
اطلاعات کارخانه های مووکرک اماده شده
اطلاعات کارخانه های شستشوي مووکرک
اطلاعات کارخانه های کرک موکشي ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الیاف طبیعی سایر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف کنف
اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف مصنوعي
اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف پلي استر
اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف پلي اميد
اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف پلي پروپيلن
اطلاعات کارخانه های اماده سازي الياف اکريليک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الياف دوجزئي
اطلاعات کارخانه های الیاف باز یافتی پلی پروپیلن از ضایعات محصولات نساجی
اطلاعات کارخانه های عمليات مقدماتي ريسندگي حلاجي الياف نساجي
اطلاعات کارخانه های حلاجي پنبه
اطلاعات کارخانه های حلاجي پشم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاپس الياف مصنوعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاپس اکريليک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاپس پلي استر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تاپس الياف طبيعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نخ پنبه ايالياف کوتاه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پنبه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پنبه پلي استر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پنبه ويسکوز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پلي استرويسکوز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ ويسکوز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ مرسريزه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نخ پشمي الياف بلند
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلفت ريسي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ فاستوني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ نيمه فاستوني سمي ورستد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ کاموا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ فرش ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ خامه قالي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پتو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ موکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ هايبالک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ اکريليک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ نانبالک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ هاي فيلامنت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پلي استر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پلي پروپيلن p.p
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ نايلون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ استرچ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ تکسچره
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ بي سي اف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ سي اف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پلي اتيلن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساير نخها
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ ابريشم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ کرک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ قرقره {نخ دوخت }
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ کش
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ کنف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ فانتزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عمليات مقدمات بافند گي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چله پيچي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي سيستم پنبه اي والياف مصنوعي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پلي استرپنبه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پلي استرويسکوز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه ويسکوز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه استري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه مخمل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پرده اي غيرپرده توري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه حوله اي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سجاده مخمل تار وپودری ژاکارد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه برزنت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه جين
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه باندوگاز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پرده اي سيستم پنبه اي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه رومبلی سیستم پنبه ای
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه چادرمشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه يکبارمصرف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي سيستم پشمي وفاستوني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه اکريليک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه ترويرا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه متقال
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه فاستوني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرپارچه هاطبقه بندي نشده درجاي ديگر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه ابريشمي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه صنعتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه ترمه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه فلوک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چتايي بافي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چتايي پلي پروپيلن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گوني وچتائي کنفي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گوني پلي پروپيلن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گوني پلي پروپيلن لمينيت شده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گونی پلی پروپیلن لمینیت شده AD star
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي وچاپ وتکميل منسوجات وانواع نخ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي نخ پشم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي نخ پلي استر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي نخ اکريليک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي خامه قالي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي انواع پارچه غيرازکشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سفيدگري پارچه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سفيدگري خامه قالي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تثبيت تاب نخهاي سنتتيک هيت ست
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي الياف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ انواع پارچه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلزني پارچه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکمیل انواع پارچه بجزپارچه کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل پارچه فاستوني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل موکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ خشک موکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل پتو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه هاي پنبه اي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه ويسکوز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه پلي استرويسکوز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل فرش ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل منسوجات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلدوزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيگزاگ دوزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پتو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پتو مينک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پتو نمدي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي نساجي خانگي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع ملحفه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع روميزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جانمازي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سرويس پارچه اي اشپزخانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشک بچه پارچه اي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اسکاچ ازمنسوج بافته شده متصل به ابر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرده دوخته شده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روتختي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کالاهاي پرشده ولايه دار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لحاف پنبه اي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کوسن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بالش
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده متکا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه خواب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لحاف ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع حوله اماده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چادر برزنتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چادر اقامت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چادراتومبيل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع چترازموادنساجي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چتر نجات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاور
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پشتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قسمت نساجی پتوبرقی [تشک برقی ]
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ وبرش ودوخت گوني وکيسه هاي پلي پروپيلن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ -برش -دوخت ولمينه گوني وکيسه هاي پلي پروپيلن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روکش و عرق گيرصندلي خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرش ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قاليچه ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رويه پشتي ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گليم ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روفرشي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرش دستباف به روش ماشيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع موکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده موکت تافتينگ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده موکت نمدي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کفپوش تافتينگ از پشم خالص
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرزيراندازها
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پادري بافته شده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محصولات سوزن دوزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زيلو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جاجيم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حصيرپلاستيکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع طناب و ريسمان ونخ قند
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريسمان پنبه اي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريسمان پلي استرپنبه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ريسمان باغلاف لاستيک ياپلاستيک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نختابي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ قند
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دولاتابي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پيچي دورقرقره
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تورماهيگيريازالياف نساجي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده منسوجات بي بافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع لايي بي بافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لايي مويي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لايي سوزني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لايي چسب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نمدبي بافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده البسه ازمنسوج بي بافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ملحفه ازمنسوج بي بافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده منسوجات سازه اي ژئوتکستايل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کيسه فيلترهاي صنعتي ارمنسوج بي بافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اتيکت بافي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حاشيه هاي تزئيني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قيطان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روبان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوار ساچمه ای فلزی پائین پرده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي توري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارتوربافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نخ باروکش مواد نساجي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روکش بافتني انواع سيم وکش
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نخ پوشش ازاسپاندکٍس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي اغشته يااندودشده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي لايي لاستيک اتومبيل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي لايي اهاردار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه لمينيت شده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کفپوش موکتي خودرو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نوارمنسوج نواربافی
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمربندايمني اتومبيل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارکشدار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارپرده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تسمه نقاله غيرلاستيکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع نوار منسوج
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پرده عمودي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع فتيله ولوله هاي منسوج
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فتيله هاي منسوج
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بند کفش
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شيلنگ منسوج
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي مخصوص
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي موردمصرف درکاغذسازي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي مورد مصارف فني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه هاي صافي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه استرشده باپلاستيک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه وکالاهاي کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه کشباف تخت تريکوبافي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه کشباف گردگردبافي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه کتن وراشل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پارچه پلوش
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرکالاهاي گردبا في
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشاک کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ژاکت کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع زير پوش کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع جوراب کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جوراب شلواري کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بلوز کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشاک تريکو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مصنوعات پوشاک کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستکش کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاه کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي -چاپ -تکميل پارچه هاي کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي پارچه هاي کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تکميل پارچه هاي کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده رنگرزي - چاپ -تکميل پارچه کتن وراشل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چاپ وتکميل پارچه گردباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پوشاک-باستثناء پوشاک ازپوست خزدار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شلوار مردانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شلوار زنانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شلوار بچگانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پيراهن وبلوزودامن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيراهن مردانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيراهن زنانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيراهن بچگانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع بلوز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دامن زنانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس محلي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع لباس زيرولباس خواب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس زيرمردانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زير پيراهن مردانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس راحتي منزل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس زير زنانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس خواب زنانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع شورت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کرست
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع جوراب غيرکشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جوراب مردانه غيرکشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جوراب زنانه غیرکشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جوراب بچگانه غیرکشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پوشاک لباس کامل ورزشي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گرمکن ورزشي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس شنا لباس ضداب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مايوشنا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيراهن ورزشي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کت وشلواروکاپشن وپالتو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کت وشلوار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاپشن چرمي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاپشن غير چرمي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده اورکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پالتو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع لباس کارولباس بيمارستان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس کار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس بيمارستاني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روپوش ازمايشگاه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس ايمني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده البسه يکبارمصرف بيمارستاني
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس کودک ونوزاد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس نوزاد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس بچه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع لباس فرم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس فرم
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پوششهاي اسلامي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مانتو
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع مانتو شلوار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقنعه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده روسري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عبابافی
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده چادرزنانه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لباس عروس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع البسه جين وکتان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع دستکش بجزدستکش کشباف
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستکش چرمي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستکش صنعتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاه ازموادنساجی
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کمربند
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمربندچرمي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کمربندازموادنساجي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرمنسوجات پوشاک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شال گردن

 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری  بانضمام جدول جداگانه شامل 1917 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 8685 واحد فعال

 

ارسال از طریق ایمیل ظرف 2 ساعت و یا پست پیشتاز

قیمت نقدی با 20 % تخفیف : 300.000 ریال

   

 

ارسال از طریق پست، تحوبل در محل در 5 تا 7 روز کاری

قیمت پستی : 400.000 ریال

تعداد شماره موبایل: 1917   فرمت : اکسل

تعداد رکورد: 8685 فعال

 

 

 
   صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

  Copyright © 2012 SorYas.com. All Rights Reserved. Terms of Use      SMS Box : 09362478946  Mob