صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اول > اطلاعات تولیدکنندگان صنایع کاغذ و محصولات کاغذی

 

 

 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 573 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 2248 واحد فعال

 

لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع کاغذ و محصولات کاغذی

اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذازچوب-کاغذومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغدازلينترپنبه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذجهت پوشک و نواربهداشتي ازلينترپنبه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده الفاسلولز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذازضايعات کشاورزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذازساقه غلات
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده خميرکاغذازکاغذ باطله ومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاغذ کرافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کرافت ازضايعات کاغذومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کرافت وايت تايپ يک روسفيد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ شبه کرافت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ شبه کرافت ازضايعات کاغذ ومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ تست لاینر
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده وایت تایپ {یک روسفید}
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ فلوتينگ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ فلوتينگ ازضايعات کشاوزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ فلوتينگ ازضايعات کاغذ ومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ چاپ وتحرير
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ چاپ وتحريرازچوب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذروزنامه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ تيشوازخميرکاغذ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرانواع کاغذ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذغيرقابل نفوذدرمقابل چربي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ سلوفان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذاسکناس واوراق بهادار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقوابه صورت رول يا ورق مقواازچوب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواازضايعات کشاورزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواازضايعات کاغذومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقوای لمینت دار از ضایعات کاغذ ومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواازچسباندن چندلايه کاغذ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواي دوبلکس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواي دوبلکس يک روگلاسه ازضايعات سلولزي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواي نازک شميز
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق تکسون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذومقوا عمل امده ازکاغذومقواي خام کاغذ ومقواي اندود شده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پدسلولزي جهت خنک کردن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ ومقواي پوشش داده شده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ باروکش پلاستيکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده مقواي چندلايه روکشدار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاغذ بسته بندي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ براي بسته بندي ميوه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کيک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کادوئي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع گل ملامين
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش کاغذومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش انواع کاغذ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش کاغذ تحرير
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش مقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته بندي کاغذ ومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشال کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ ومقواي کروگيت شده وظروف کاغذي ومقوائي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق کارتن دولا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق کارتن سه لا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ورق کارتن چندلا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف مقوائي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ليوان مقوائي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده گلدان مقوائي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف يکبارمصرف پوسيدني گياهي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف يکبارمصرف کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فیلم وورقهای پوسیدنی گیاهی
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ظروف يکبار مصرف گياهي طعم دار
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده محفظه هاي کاغذي ومقوائي انواع کارتن تبديلي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کارتن بسته بندي تبديل ورق به کارتن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پالت از بازیافت کاغذ ومقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع جعبه مقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جعبه مقوايي ازمقواي معمولي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جعبه مقوايي ازمقواي دوبلکس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بسته های چند لایه مقوایی بالایه آلومینیم برای موادخوراکی[تتراپک]
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده قوطي کاغذي کامپوزيتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده جعبه مقوايي بسته بندي موادغذايي پيورپک
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساک وکيف کاغذي يامقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساک کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ساک مقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرمحفظه هاي کاغذي ومقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کلاسورمقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده زونکن مقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشه مقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده بشکه مقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذهاي کپيه وانتقال دهنده
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذاستنسيل
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کاربن
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ کاربن لس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ حساس اوزاليد
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ فاکس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع پاکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت پستي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت مراسلاتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت جاروبرقي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت خواروباروميوه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت داروئي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت گچ وسيمان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پاکت ابميوه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لفافهاي غذايي دارويي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوشت افزارهاي کاغذي وانواع صافي ومحصولات بهداشتي کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دفترچه تحرير
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذتوالت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستمال کاغذي جيبي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستمال کاغذي جعبه اي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سفره کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده حوله کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده ملحفه کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دستمال سفره
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشک کامل بچه [پمپرز]
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشک معمولي بچه
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نواربهداشتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده تامپون
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پيش بند کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشک کامل بزرگسال
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده برش وبسته بندی دستمال کاغذی
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع فيلترکاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شانه تخم مرغ وميوه جات مقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شانه تخم مرغ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شانه ميوه جات مقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده سايرکالاهاي قالبگيري شده ازکاغذ-مقوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده دوک مقوايي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده لوله مقوايي کور
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده واشرکاغذي ومقوائي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده شبکه لانه زنبوري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پد سلولزي کاغذ آغشته براي رطوبت هوا
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع کاغذهاي چسب داروگرافيکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارچسب کاغذي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ پشت چسب دارواتيکت
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده انواع برچسب
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده عکس برگردان
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کاغذ ديواري
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرمهاي کامپيوتري بهم پيوسته
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده کارت پانچ
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارتلکس
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نوارهاي پزشکي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده فرمهاي ثبت اطلاعات صنعتي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده نقشه قالي
اطلاعات کارخانه های تولیدکننده پوشش هاي ديواري ازموادنسجي وسلولزي
 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری  بانضمام جدول جداگانه شامل 573 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 2248 واحد فعال

 

ارسال از طریق ایمیل ظرف 2 ساعت و یا پست پیشتاز

قیمت نقدی با 20 % تخفیف : 200.000 ریال

   

 

ارسال از طریق پست، تحوبل در محل در 5 تا 7 روز کاری

قیمت پستی : 300.000 ریال

تعداد شماره موبایل: 573   فرمت : اکسل

تعداد رکورد: 2248 فعال

 

 

 
   صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

  Copyright © 2012 SorYas.com. All Rights Reserved. Terms of Use      SMS Box : 09362478946  Mob