صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اول > اطلاعات تولیدکنندگان صنایع لاستیک و پلاستیک

 

 

 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 2895 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 9551 واحد فعال

 

لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع لاستیک و پلاستیک

 

ااطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيکهاي روئي تاير وسايل نقليه سبک
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک راديال سواري
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک تاير کاميون
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک راديال تمام سيمي کاميون
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک تايراتوبوس
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک تاير ميني بوس ووانتي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک تايرماشينهاي کشاورزي وراهسازي
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک تاير تراکتور
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک تايرموتورسيکلت ودوچرخه
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک تايرفرغون
اطلاعات تولیدکنندگان سايرانواع لاستيک تاير
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک توئي تيوپ وسايل نقليه سبک
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک توئي تيوپ وسايل نقليه سنگين
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک توئي تيوپ موتورسيکلت
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک توئي تيوپ سايروسايل متحرک
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات واجزاءلاستيکهاي رويي تاير
اطلاعات تولیدکنندگان عاجهاي قابل تعويض لاستيکتاير
اطلاعات تولیدکنندگان حلقه هاي دورلاستيک تاير
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات واجزاء لاستيکهاي تويي
اطلاعات تولیدکنندگان والوتيوپ
اطلاعات تولیدکنندگان سوزن والوتيوپ
اطلاعات تولیدکنندگان بازسازی انواع لاستیکهای رویی تایرها
اطلاعات تولیدکنندگان روکش کردن مجددانواع لاستیکهای رویی مستعمل تایر
اطلاعات تولیدکنندگان سايرمحصولات لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستيکي نيمه تمامSemi- finished rubber
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستيکي تمام شدهfinished - rubber
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستیکی ولکانیزه لاستیک سخت
اطلاعات تولیدکنندگان محصولاتي که تمام ان کائوچوي مصنوعي مي باشد
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان کامپاوندلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان انواع صفحه و ورق لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ورق هاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ورق هاي عايق الاستومري اسفنجي
اطلاعات تولیدکنندگان ساخت انواع تسمه هاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع تسمه نقاله
اطلاعات تولیدکنندگان انواع تسمه انتقال نيرو
اطلاعات تولیدکنندگان نوارنقاله اپروني
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات لاستيکي بشکل ميله ومقاطع هندسي
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستيکي بشکل ميله
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستیکی بشکل میله پروفیل { مقاطع لاستیکی }
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستيکي بصورت نوار
اطلاعات تولیدکنندگان انواع کش هاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لاستيک درب ودورشيشه وپنجره
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک دورشيشه اتومبيل
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک دورشيشه پنجره
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لوله هاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان لوله پلي بوتيلن
اطلاعات تولیدکنندگان لوله هاي عايق الاستومري اسفنجي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع شيلنگ لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان شيلنگ اب لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان شیلنگ اب لاستیکی تقویت شده
اطلاعات تولیدکنندگان شيلنگ گاز
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستيکي مصرف شده درماشين لباسشويي وساير وسايل
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک ماشين لباسشويي
اطلاعات تولیدکنندگان لاستيک دوردرب يخچال
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستيکي بهداشتي
اطلاعات تولیدکنندگان پستانک بچه
اطلاعات تولیدکنندگان سرشيشه شيربچه
اطلاعات تولیدکنندگان دندان گيربچه
اطلاعات تولیدکنندگان شورت گره اي بچه
اطلاعات تولیدکنندگان شورت دکمه اي بچه
اطلاعات تولیدکنندگان مسواک انگشتی از سیلیکون
اطلاعات تولیدکنندگان محافظ سینه از سیلیکون
اطلاعات تولیدکنندگان وسیله جلوگیری از بارداری زنانه
اطلاعات تولیدکنندگان وسيله جلو گيري از بارداري کاندم
اطلاعات تولیدکنندگان انواع دستکش هاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان دستکش هاي لاستيکي خانگي
اطلاعات تولیدکنندگان دستکش هاي لاستيکي صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان دستکش هاي لاستيکي طبي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع کفپوشهاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان کفپوش داخل خودرو
اطلاعات تولیدکنندگان زير پائي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع کاشي ازمواد لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع موزائيک ازمواد لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان کفپوشهاي پلي يورتان يکپارچه ورزشي
اطلاعات تولیدکنندگان پوشش پيستهاي دو ميداني چمن مصنوعي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات لاستيکي مربوط به البسه
اطلاعات تولیدکنندگان انواع واشرو حلقه لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع واشرلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان واشرهاي لاستيکي صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان واشرهاي لاستيکي شيرالات
اطلاعات تولیدکنندگان انواع حلقه هاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات لاستيکي ساختماني وخانگي
اطلاعات تولیدکنندگان تيوپهاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ضربه گيرلاستيکي درب
اطلاعات تولیدکنندگان ضربه گيرلاستيکي صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات ساختماني وخانگي ازلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان سیفون لاستیک سخت
اطلاعات تولیدکنندگان انواع ماسک محافظ لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان مجموعه ماسک تنفسي
اطلاعات تولیدکنندگان ماسک صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات لاستيکي صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان غلطکهاي لاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان روکش لاستيکي غلطکهاي صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان روکش لاستيکي حفاظت مخازن
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات لاستيکي خودرو
اطلاعات تولیدکنندگان لرزه گيرلاستيکي صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات لاستيکي خطوط ريلي وتونلي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات لاستيکي طبقه بندي نشده درجاي ديگر
اطلاعات تولیدکنندگان مدادپاک کن
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لوازم بهداشتي قابل نصب فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان وان حمام فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان زير دوشي فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان سيفون فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان پانل ديواري فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان درب فايبر گلاس
اطلاعات تولیدکنندگان پنجره فايبر گلاس
اطلاعات تولیدکنندگان کابينت فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان خانه هاي پيش ساخته فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان انواع قطعات فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان ورق فایبر گلاس
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان لوله فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان مخازن اب فايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان قالب انواع شناورفايبرگلاس
اطلاعات تولیدکنندگان انواع قطعات کامپوزيتي
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات کامپوزيتي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لوله هاي کامپوزيت
اطلاعات تولیدکنندگان انواع پروفيل کامپوزيت
اطلاعات تولیدکنندگان انواع ميلگرد کامپوزيت
اطلاعات تولیدکنندگان پروفيل ازupvc
اطلاعات تولیدکنندگان ورق کامپوزيت
اطلاعات تولیدکنندگان کپسول CNGکامپوزيت
اطلاعات تولیدکنندگان پانل کامپوزيت الياف شيشه و ورق پلي استايرن
اطلاعات تولیدکنندگان اتصالات UPVC
اطلاعات تولیدکنندگان انواع ورقهاي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ورق پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان فيلم پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان روکش ملامينه
اطلاعات تولیدکنندگان صفحات پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ورق پلاستیکی خود چسب
اطلاعات تولیدکنندگان تسمه پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان پروفيل پلاستيکي pvc
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات پلاستيکي به صورت نوار
اطلاعات تولیدکنندگان انواع فيلم پلاستيکي چندلايه
اطلاعات تولیدکنندگان انواع لوله واتصالات پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان لوله واتصالات پي وي سي پليکا
اطلاعات تولیدکنندگان لوله واتصالات پلي اتيلن
اطلاعات تولیدکنندگان ورق چند جداره پلي کربنات
اطلاعات تولیدکنندگان لوله پي وي سي لوله خرطومي
اطلاعات تولیدکنندگان ورق تخت اکريليک
اطلاعات تولیدکنندگان ورق تخت پلي کربنات
اطلاعات تولیدکنندگان لوله پي وي سي دوجداره
اطلاعات تولیدکنندگان لوله واتصالات پلي پروپيلن
اطلاعات تولیدکنندگان لوله هاي upvc
اطلاعات تولیدکنندگان لوازم بهداشتي قابل نصب پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان وان حمام پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان توالت پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان لگن دستشويي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان دوش پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان شيرالات پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان محافظ حبابدارپلاستيکي جهت بسته بندي
اطلاعات تولیدکنندگان درب دوبل توالت فرنگی
اطلاعات تولیدکنندگان نوارابياري ازپلي اتيلن
اطلاعات تولیدکنندگان وسايل پلاستيکي مورد مصرف درحمام
اطلاعات تولیدکنندگان جاصابوني پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان جامسواکي پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان جاحوله اي پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان پوشش پلاستيکي لوله سه لايه -اپوکسي- چسب- پلي اتيلن
اطلاعات تولیدکنندگان روکش پلاستيکي سيم وکابل
اطلاعات تولیدکنندگان لمينت روکش پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان لوازم واشياء پلاستيکي خانگي واشپزخانه
اطلاعات تولیدکنندگان ليوان پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان جاي نان
اطلاعات تولیدکنندگان قاشق وچنگال پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان جاي يخ پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف غذاخوري پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف ملامين
اطلاعات تولیدکنندگان شيشه شيربچه پلي استايرن
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات باکاليتي
اطلاعات تولیدکنندگان لوازم اشپزخانه پلاستیک
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف یکبارمصرف پلاستیک
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف پلاستیکی با چاپ درون قالب IML
اطلاعات تولیدکنندگان سبد ميوه
اطلاعات تولیدکنندگان دستگيره پلاستيکي انواع ظروف
اطلاعات تولیدکنندگان سفره پلاستيکي روميزي
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف يکبارمصرف اسفنجي
اطلاعات تولیدکنندگان گيره پلاستيکي براي لباس
اطلاعات تولیدکنندگان چوب لباسي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ني نوشيدني
اطلاعات تولیدکنندگان سيني پلي استايرن
اطلاعات تولیدکنندگان اسکاچ
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلي استايرن
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات پلاستيکي ساختماني
اطلاعات تولیدکنندگان پانل هاي ديواري پي وي سي
اطلاعات تولیدکنندگان خانه هاي پيش ساخته پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان گلخانه پلاستيک
اطلاعات تولیدکنندگان پوششهاي ديواري
اطلاعات تولیدکنندگان انواع کفپوش پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان کفپوش پلاستيکي بصورت موزائيک
اطلاعات تولیدکنندگان صفحات عايق پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان درب وپنجره وداخل کشوازجنس pvc
اطلاعات تولیدکنندگان درب هاي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان درزگير پلاستيکي درب وپنجره
اطلاعات تولیدکنندگان چمن مصنوعي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع پرده پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي پرده
اطلاعات تولیدکنندگان سقف کاذب پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان کانال برق پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان پانل ساختماني با فوم پلي استايرن
اطلاعات تولیدکنندگان بلوک سقفي سبک
اطلاعات تولیدکنندگان ورقهايPVC وپانلهاي PVC باچاپ
اطلاعات تولیدکنندگان بلوک ديواري سبک
اطلاعات تولیدکنندگان پانل پلي اورتانpu
اطلاعات تولیدکنندگان درب وپنجره ازupvc
اطلاعات تولیدکنندگان ورق پلاستيکي لمينه با فلز
اطلاعات تولیدکنندگان انواع قوطي -جعبه -صندوق پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع قوطي پلاستيکي بسته بندي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع جعبه پلاستيکي بسته بندي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع صندوق پلاستيکي بسته بندي
اطلاعات تولیدکنندگان جعبه نوشابه
اطلاعات تولیدکنندگان صندوق ميوه پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان کارتن پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان پانل ساختمانی قالب عایق ماندگار
اطلاعات تولیدکنندگان کابينت آشپزخانه ازپليمر
اطلاعات تولیدکنندگان انواع ظروف ومخازن پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان گالنهاي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان مخازن پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان بشکه هاي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف پلاستيکي خانگي جهت نگهداري وحمل مايعات
اطلاعات تولیدکنندگان افتابه پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع سطل پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع دبه پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي بادي
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي تزريقي
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف اکريليک
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف باکاليتي
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات اتيل وينيل استات
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي وکيوم فرمينگ
اطلاعات تولیدکنندگان انواع بطريهاوتيوپ پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان بطريهاي مواد شوينده
اطلاعات تولیدکنندگان بطريهاي دارو
اطلاعات تولیدکنندگان انواع بطريهاي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان بطريهاي پت PET
اطلاعات تولیدکنندگان انواع درپوش پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان تيوپ خميردندان
اطلاعات تولیدکنندگان پري پت prepet
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف بسته بندي petبادرب آلومينيوم سيلسيم
اطلاعات تولیدکنندگان ساير محصولات پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان فنرپلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان دستگيره پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان طلق چراغ جلوخودرو
اطلاعات تولیدکنندگان طلق چراغ خطرخودرو
اطلاعات تولیدکنندگان قالب پلاستيکي کفش
اطلاعات تولیدکنندگان افتابگير
اطلاعات تولیدکنندگان شيشه عينک پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان محافظ اتو
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پيش ساخته پلاستيکي مورد مصرف درپارکهاومعابر
اطلاعات تولیدکنندگان قالب پلاستيکي غيرازکفش
اطلاعات تولیدکنندگان توليدوبسته بندي انواع قابCD-DVD-کيک باکس
اطلاعات تولیدکنندگان اسکاچ صنعتي پرداخت
اطلاعات تولیدکنندگان پد ضربه گیر پلاستیکی ریل راه آهن
اطلاعات تولیدکنندگان وسايل ولوازم خرازي ولباس
اطلاعات تولیدکنندگان انواع کمر بند پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان البسه پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان قرقره پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان دوک پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ماسوره پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان دستکش پلاستيکي يکبارمصرف
اطلاعات تولیدکنندگان ورق پي . وي . سي . تا کننده لباس
اطلاعات تولیدکنندگان لوازم پلاستيکي مرغداريها
اطلاعات تولیدکنندگان محصولات پلاستيکي صنايع برق والکترونيک
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي راديو
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي عايق بندي دستگيره اطووتجهيزات الکتريکي
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي کليدوپريز
اطلاعات تولیدکنندگان بدنهقاب ياجعبه ياکيس کامپيوتر
اطلاعات تولیدکنندگان جعبه پلاستيکي فيوز
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي جاروبرقي
اطلاعات تولیدکنندگان مقره هاي رزيني
اطلاعات تولیدکنندگان انواع قطعات پلاستيکي کنتورگاز
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي يخچال وفريزر
اطلاعات تولیدکنندگان کلاه ايمني پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان حباب پلاستيکي چراغ
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي خودرو
اطلاعات تولیدکنندگان انواع کيسه وپاکت پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع کيسه پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان قالب ارال دي تي
اطلاعات تولیدکنندگان کيسه پلي اتيلن
اطلاعات تولیدکنندگان پاکت پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان کيسه نايلون
اطلاعات تولیدکنندگان انواع شيلنگ پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان شيلنگ اب پلاستيکي دوجداره
اطلاعات تولیدکنندگان شيلنگ اب پلاستيکي نخ دار
اطلاعات تولیدکنندگان شيلنگ اب فشارقوي
اطلاعات تولیدکنندگان شيلنگهاي صنعتي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع کالاهاي تزئيني وارايشي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان گلدانهاي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان قاب اينه پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان قاب عکس پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان تابلوپلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان ظروف ازمايشگاهي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان لوله هاي پلاستيکي ازمايشگاهي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع ملزومات اداری ومدرسه پلاستیکی
اطلاعات تولیدکنندگان انواع خط کش پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان گونياـ نقاله وخط کش پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان تخته سفيد تحرير وايت برد
اطلاعات تولیدکنندگان دفتروايت برد
اطلاعات تولیدکنندگان تخته رسم پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان جلد پلاستيکي اماده براي دفتر
اطلاعات تولیدکنندگان طلق پوشه
اطلاعات تولیدکنندگان وسائل بسته بندي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان روکش سوسيس وکالباس
اطلاعات تولیدکنندگان نخ بسته بندي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان توري بسته بندي پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان طناب پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان پالت پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان بويه
اطلاعات تولیدکنندگان پلي اتيلن به شکل تک نخ
اطلاعات تولیدکنندگان پلي پروپيلن به شکل تک نخ
اطلاعات تولیدکنندگان نوارتفلون نوارمخصوص آب بندي اتصالات
اطلاعات تولیدکنندگان طنابهاي تفلوني جهت آببندي
اطلاعات تولیدکنندگان پلی پروپیلن به شکل تک رشته
اطلاعات تولیدکنندگان فيلم پلي اتيلن مشبک
اطلاعات تولیدکنندگان ورق پلي اتيلن مشبک
اطلاعات تولیدکنندگان ورق مقاوم حرارتي بدون آزبست کوت شده روي پارچه
اطلاعات تولیدکنندگان توري پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان فیلم پلاستیکی از پلی پروپیلن ریخته گری
اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندي قطعات پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي لوازم برقي
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي کولر
اطلاعات تولیدکنندگان آبکاری قطعات پلاستیک
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات سيليکوني
اطلاعات تولیدکنندگان قطعات پلاستيکي داروئي ودامپزشکي
اطلاعات تولیدکنندگان روکشهاي بهداشتي يکبارمصرف پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان شمش پلاستيکي
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات فوم
اطلاعات تولیدکنندگان انواع ابر
اطلاعات تولیدکنندگان انواع محصولات اسفنجي
اطلاعات تولیدکنندگان فوم پلي استايرن معمولي
اطلاعات تولیدکنندگان اسکاچ متصل به ابر
اطلاعات تولیدکنندگان فوم ضربه گيرسپرخودرو
اطلاعات تولیدکنندگان فوم پلي اتيلن
اطلاعات تولیدکنندگان فوم p v c
اطلاعات تولیدکنندگان فوم نرم پلي اورتان
اطلاعات تولیدکنندگان فوم سخت پلي اورتان
اطلاعات تولیدکنندگان فوم پلي استايرن ضدآتش بلوک هاي ساختماني
اطلاعات تولیدکنندگان فوم پلي استايرن منبسط شدهEPS
اطلاعات تولیدکنندگان لوله پلي اتيلن دولايه وسه لايه
اطلاعات تولیدکنندگان لوله پلي اتيلن دوجداره
اطلاعات تولیدکنندگان لوله 5 لايه
اطلاعات تولیدکنندگان لوله واتصالات پلي اتيلن آب وفاضلاب گروگيت
اطلاعات تولیدکنندگان اتصالات پلي فنيل سولفون ppsu
اطلاعات تولیدکنندگان لوله خرطومی پلی اتیلن واتصالات آن درمخابرات
اطلاعات تولیدکنندگان اتصالات شبکه گازرساني
اطلاعات تولیدکنندگان لوله پلي اتيلن گاز
اطلاعات تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن چند لایه
اطلاعات تولیدکنندگان اتصالات لوله جند جداره { از پلی اتیلن مشبک شده بادنده های استیل}
اطلاعات تولیدکنندگان بازتاب چشم گربه ای پلاستیکی

 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری  بانضمام جدول جداگانه شامل 2895 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 9551واحد فعال

 

ارسال از طریق ایمیل ظرف 2 ساعت و یا پست پیشتاز

قیمت نقدی با 20 % تخفیف : 300.000 ریال

   

 

ارسال از طریق پست، تحوبل در محل در 5 تا 7 روز کاری

قیمت پستی : 400.000 ریال

تعداد شماره موبایل: 2895    فرمت : اکسل

تعداد رکورد: 9551 فعال

 

 

 
   صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

  Copyright © 2012 SorYas.com. All Rights Reserved. Terms of Use      SMS Box : 09362478946  Mob